office2003

2018年3月19日 1.29k 次阅读 0 条评论

安装很简单,通过百度云下载好安装包,即可进行下面的安装操作

安装包都是微软官方原版的,只要是原版系统,系统没有混乱的话,安装都不会出错的

 

1、找到下载好的安装包,右键,解压到XXXXXXX,根据图片提示操作

若没有解压选项,请先百度安装一个 winrar 解压软件

 

 

2、双击进入解压后的文件夹

 

 

3、找到 setup,双击打开安装

 

 

4、这一步输入安装序列号

 

 

5、这步个人信息,随便填写

 

 

6、同意勾选协议

 

 

7、这里默认安装即可

 

 

8、这里也是默认即可

 

 

9、直接点击安装

 

 

10、安装完成

 

 

11、安装完成后,可以在开始菜单找到

 

 

 

 

标签:
最后编辑:2018年3月20日

老温

各种激活!超值价,享正版!

发表评论