win cs6

2018年3月19日 902 次阅读 0 条评论

安装教程很简单,新手请务必根据教程操作!有疑问,请咨询客服!

1、下载好安装包后,右键,解压到XXXXX

(若没 解压这个选项,请先去百度安装一个 winrar 解压缩软件)

 

 

2、这里有时候会弹出来解压软件的提示,选择是即可

 

3、双击进入解压后的文件夹

 

 

4、找到quicksteup,右键,以管理员身份运行

 

 

5、这里必须选择是

 

 

6、这里直接点击“安装”即开始安装

 

 

7、点击安装后,会自动最小化,这里会有提示安装中

 

 

8、安装完成后,会出现这个标志

 

 

9、如果双击打开,现在如下提示,那么就右键,以管理员身份运行

 

 

 

 

10、永久解决办法,看下面图片操作

 

 

勾选以管理员身份运行后,确定即可

 

 

 

 

标签: 暂无
最后编辑:2018年3月20日

老温

各种激活!超值价,享正版!

发表评论